chính sách

Những sự kiện bất động sản nổi bật trong năm 2014

quy hoach thanh pho singapo

Bên cạnh Luật Đất Đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, việc thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động

Chi tiết

Các chính sách mới về Đất đai có hiệu lực trong tháng 7

CAN-HO-HUNG-NGAN-CONG-VIEN

Chính sách về thu hồi đất, bồi thường tái định cư; các quy định về Luật đất đai mới; gia hạn về tiến độ sử dụng đất; tăng thời hạn

Chi tiết

Trang chủ Mr Đức Mr Đức Email liên hệ
rem van phong may rua xe